Toilahoanglong

Gia nhập ngày 25 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
n (Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Thành viên:Cloudymayofmine thành Thành viên:Toilahoanglong: Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “Cloudymayofmine” thành “[…)
|- style="font-size: 90%";
| [[Ngôn ngữ]] nói
| [[tiếng Việt|Việt]], [[tiếng Nhật|Nhật]], [[tiếng Trung|Trung]], [[Tiếng Quảng]], [[tiếng Anh|Anh]]
|- style="font-size: 90%";
| Hội [[Hán Nôm]] - 韋那威箕