Toilahoanglong

Gia nhập ngày 25 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
|- style="font-size: 90%";
| [[Ngôn ngữ]] nói
| [[tiếng Anh|Anh]]<br>[[tiếng Ả rập|Ả Rập]]<br>[[tiếng Đức|Đức]]<br>[[tiếng Hàn|Hàn]]<br>[[Tiếng Hindi|Hindi]]<br>[[tiếng Latinh|Latinh]]<br>[[tiếng Nga|Nga]]<br>[[tiếng Nhật|Nhật]]<br>[[tiếng Pháp|Pháp]]<br>[[tiếng Quan Thoại|Quan thoại]]<br>[[Tiếng Quảng Đông|Quảng Đông]]<br>[[tiếng Tây Ban Nha|Tây Ban Nha]]<br>[[Tiếng Thái|Thái]]<br>[[tiếng Việt|Việt]]<br>[[tiếng Ý|Ý]]
| [[tiếng Việt|Việt]], [[tiếng Nhật|Nhật]], [[tiếng Trung|Trung]], [[Tiếng Quảng]], [[tiếng Anh|Anh]]
|- style="font-size: 90%";
| Hội [[Hán Nôm]] - 韋那威箕
| align="center" | [[File:Flag_of_the_United_States.svg|40px|Hoa Kỳ]]
| align="center" | [[File:Flag_of_Canada.svg|40px|Canađa]]
| align="center" | [[File:Flag of Japan.svg|40px|Nhật]]
|}