Khác biệt giữa các bản “Bệnh ban đỏ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| Name = Bệnh ban đỏ
| Image = Scharlach.JPG
| Caption = [[Bệnh Kawasaki|Lưỡi dầu tây]] bị bệnh ban đỏ
| field = [[Bệnh truyền nhiễm]]
| synonyms = sẹo,<ref name=CDC2016/> đỏ tươi<ref name=SOED>{{chú thích sách|title=Shorter Oxford English dictionary|year=2007|publisher=Oxford University Press|location=United Kingdom|isbn=0199206872|pages=3804}}</ref>