Khác biệt giữa các bản “Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1959”

không có tóm lược sửa đổi
 
| gold_MAL = 8 | silver_MAL = 15 | bronze_MAL = 11
| gold_SIN = 8 | silver_SIN = 7 | bronze_SIN = 18
| gold_VIE = 15 | silver_VIE = 5 | bronze_VIE = 6
| gold_LAO = 0 | silver_LAO = 0 | bronze_LAO = 2
}}
Người dùng vô danh