Khác biệt giữa các bản “Tân Thanh, Sơn Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Địa bàn xã Tân Thanh hiện nay trước đây vốn là hai xã Tuân Lộ và Thanh Phát thuộc huyện Sơn Dương.
 
NămTrước 1999khi sáp nhập, xã Tuân Lộ có diện tích 2726,05&nbsp;80 km², dân số là 4.372681 người, mật độ dân số đạt 162175 người/km². Xã Thanh Phát có diện tích 20,47&nbsp;70 km², dân số là 9491.212 người,<ref name=MS>{{chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | title =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | accessdate = ngày 10 tháng 4 năm 2012 | publisher =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref> mật độ dân số đạt 4659 người/km².
 
Ngày 21 tháng 11 năm 2019, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Tuân Lộ và Thanh Phát thành xã Tân Thanh.<ref name ="NQ816"/>
 
==Chú thích==