Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Hùng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lịch sử==
Một phần xã Bắc Hùng trước đây vốn là xã An Hùng thuộc huyện Văn Lãng, có diện tích 17,74 km<sup>2</sup>, dân số năm 2018 là 951 người, mật độ dân số đạt 54 người/km<sup>2</sup>.
Xã Bắc Hùng được thành lập vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã An Hùng với thôn Thanh Hảo và một phần thôn Bó Củng thuộc xã Tân Lang, 7 thôn: Đoàn Kết, Lũng Thuông, Tồng Kịt, Nà Mành, Nà Liệt, Lũng Vài, Bản Vạc thuộc xã Trùng Quán, 4 thôn: Nà Cạn, Khòn Búm, Bó Mịn, Nà Là và một phần thôn Bản Quan thuộc xã Tân Việt sau khi giải thể các xã trên.
 
Xã Bắc Hùng được thành lập vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã An Hùng với 4,67 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 325 người thuộc thôn Thanh Hảo và một phần thôn Bó Củng thuộccủa xã Tân Lang; toàn bộ 16,24 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 1.201 người thuộc 7 thôn: Đoàn Kết, Lũng Thuông, Tồng Kịt, Nà Mành, Nà Liệt, Lũng Vài, Bản Vạc thuộccủa xã Trùng Quán; toàn bộ 14,63 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 714 người thuộc 4 thôn: Nà Cạn, Khòn Búm, Bó Mịn, Nà Là và một phần thôn Bản Quan thuộc xã Tân Việt sau khi giải thể các xã trên.
 
Sau khi thành lập, xã Bắc Hùng có diện tích 53,28 km<sup>2</sup>, dân số là 3.191 người.<ref name ="NQ818"/>
 
==Chú thích==