Khác biệt giữa các bản “Nhân Thọ Hoàng thái hậu”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 56535947 của 2402:800:6205:BBA2:4DDB:F87C:B1D4:CD64 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
n
Trong nhà bà còn có người chú [[Nhạc Sắc]] (岳色), nguyên nhậm Tư Hộ quan, sau đặc ban chức Kỵ đô úy. Ngoài ra, còn có [[Tát Mục Cáp Tôn Đạc Bật|Đạc Bật]] (铎弼), là đường huynh đệ của Uy Vũ, đương thời nhậm Phó đô Ngự sử trong [[Đô Sát viện]], Nội vụ phủ Tổng quản kiêm Tá lĩnh. Em gái gả cho [[A Linh A]], con trai của Át Tất Long và là em của [[Hiếu Chiêu Nhân hoàng hậu|Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu]] và [[Ôn Hi Quý phi]]. Cháu trai (con của em gái), ngay từ dưới thời Khang Hi đã làm đến hàm Chính nhất phẩm Lãnh Thị vệ Nội đại thần, [[Hình bộ]] [[Thượng thư]], tước ''Nhị đẳng công''. Về sau, khi bà hiển quý, trở thành Hoàng thái hậu, cả gia đình cũng vinh hiển, cả ông cụ, ông nội và cha bà được [[Ung Chính Đế]] phong tước phong ''Nhất đẳng công'' (一等公).
 
Ung Chính Đế vì khuếch trương dòng dõi của Thái hậu, cũng là để tự nâng bản thân, còn tự xưng dòng họ của bà là ''Bổn triều cựu tộc, sang thế danh gia'' (Nguyên văn: 本朝旧族, 创世名家), lại ra chỉ dụ tán thưởng:''"Ngạch Bách Căn, hệ triều đại cũ tộc, gây dựng sự nghiệp danh gia. Ở Thái Tổ Cao Hoàng đế khi, dưỡng dục cấm đình, coi cùng con cháu. Ngạch Tham lịch sự tam triêu, quân công mậu. Ngụy Vũ thiên rất tuấn kiệt, khải sau thừa trước, hậu đức chung linh, đốc sinh thánh mẫu, nghi thêm tuấn trật, lấy hiệp di chương. Đem Ngạch Bách Căn, Ngạch Tham, Ngụy Vũ, đều truy nhất đẳng công. Nhất đẳng công, thừa kế võng thế"''<ref>Nguyên văn:“额柏根,系本朝旧族,创业名家。在太祖高皇帝时,抚育禁庭,视同子侄。额参历事三朝,军功懋著。魏武天挺俊杰,启后承先,厚德钟灵,笃生圣母,宜加峻秩,以协彝章。将额柏根、额参、魏武,俱追一等公。一等公,世袭罔替。”</ref>. Ngoài ra bà còn có anh em trai tên [[Bác Khải]], sau kế thừa tước Nhất đẳng công, và một em gái kém 4 tuổi. Có tổ phụ vốn là Bao y, cho nên Ô Nhã thị tính ra phải vào [[Nội vụ phủ]] làm việc khi còn nhỏ dựa theo [[Nội vụ phủ tuyển tú]].
 
Ngoài ra bà còn có anh em trai tên [[Bác Khải]], sau kế thừa tước Nhất đẳng công, và một em gái kém 4 tuổi. Có tổ phụ vốn là Bao y, cho nên Ô Nhã thị tính ra phải vào [[Nội vụ phủ]] làm việc khi còn nhỏ dựa theo [[Nội vụ phủ tuyển tú]] đặc trưng thời nhà Thanh.
 
== Đại Thanh tần phi ==
Sang đầu [[tháng 2]] cùng năm, Ung Chính Đế ra chỉ dụ truy phong tằng tổ phụ [[Ngạch Bố Căn]], tổ phụ [[Ngạch Tham]] cùng phụ [[Uy Vũ]] làm [Nhất đẳng công; 一等公], các phu nhân đều là [Công Nhất phẩm Phu nhân; 公一品夫人], em trai của Hoàng thái hậu là [[Bạch Khải]] tập thừa Nhất đẳng công, kế thừa truyền đời<ref>清实录雍正朝实录: 雍正元年。癸卯。二月。癸丑。追封仁寿皇太后曾祖额布根、祖一等阿思哈尼哈番兼佐领额参、父护军参领卫武、俱为一等公。妻、俱为公一品夫人。并命卫武子白启、袭封一等公。世袭罔替</ref>. Sang ngày [[22 tháng 5]] (âm lịch) cùng năm, Nhân Thọ Hoàng thái hậu lâm trọng bệnh, Ung Chính Đế ngày hầu chén thuốc không nghỉ. Tuy nhiên, vào ngày [[23 tháng 5]] (tức ngày [[25 tháng 6]] dương lịch), đêm khuya giờ Sửu, Hoàng thái hậu qua đời tại Vĩnh Hòa cung, thọ 64 tuổi. Tử cung của Nhân Thọ Hoàng thái hậu khi ấy được đặt tại [[Ninh Thọ cung]], Ung Chính Đế thương cảm mặc đồ trắng cư tang. Sau 3 ngày vật vã, ngày [[26 tháng 5]], từ cung của bà đem đến [[Thọ Hoàng điện]] (壽皇殿).
 
== Truy thụy và phối thờ ==
Sang tháng sau, ngày [[20 tháng 6]], Tổng lý Vương đại thần Cửu khanh là [[Hàn Chiêm Khoa]] (翰詹科) dẫn đầu các quan hội nghị việc phụng thờ Thánh Tổ miếu, thêm chữ ['''Nhân'''] là Đế thụy của Khang Hi Đế vào thụy hiệu của Thái hậu, cũng như 3 vị Hoàng hậu trước đó<ref>○丁卯。总理事务王大臣九卿翰詹科道等官、会议。恭请四后同祔圣祖庙。尊谥并加仁字。谕曰。朕惟母后升祔太庙。大典攸关。欲伸臣子之孝思。必准前代之成宪。务得情理允协。乃可昭示万年。诸王大臣等、奏请四后同祔太庙。引据宋朝太宗、真宗、四后祔庙之礼。朱子及有宋诸儒。皆以为允当。览奏、既得展朕孝敬无穷之心。复合前代斟酌尽善之典。不觉悲慰交集。恭惟孝诚仁皇后、元配宸极。孝昭仁皇后、孝懿仁皇后、继位中宫。孝恭仁皇后、诞育朕躬。母仪天下。按先儒祔庙之议。一元后。一继立。一本生。以次并列。今母后升祔位次。当首奉孝诚仁皇后。次奉孝昭仁皇后。次奉孝懿仁皇后。次奉孝恭仁皇后。如此、庶于古礼符合。而朕心亦安矣</ref>. Các đại thần cùng nghị phối thờ Tứ Hậu ([[Hiếu Thành Nhân hoàng hậu|Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu]], [[Hiếu Chiêu Nhân hoàng hậu|Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu]], [[Hiếu Ý Nhân hoàng hậu|Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu]] cùng Nhân Thọ Hoàng thái hậu) vào Thánh Tổ miếu, đó là dựa vào lệ có từ thời [[Tống Thái Tông]] cùng [[Tống Chân Tông]]. Ung Chính Đế ra chỉ dụ, trong đó có đoạn:
{{Cquote|