Khác biệt giữa các bản “Thi Hội”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
Nguyễn Dữ (? - ?): thi Hội đỗ Tam trường thời Hậu Lê làm quan Tri huyện Thanh Tuyền (nay là huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Tác giả '''''Truyền kỳ mạn lục'''''
 
Đỗ Thế Giai (1709 - 1766): đỗ Tam trường thi Hội lúc 28 tuổi (1736) làm quan đến Trung Quân Đô đốc phủ Tả Đô đốc Thự phủ sửsự Đại tư mã
 
Đinh Phiên (1764 - 1833): đỗ Tam trường thi Hội lúc 30 tuổi (1783) làm đến Quốc sử quán Toản tu triều Lê Trịnh. Triều Nguyễn vời ra giữ chức Thị trung trực Học sĩ
 
==Trung Quốc==
Thi Hội ở [[Trung Quốc]] cũng tương tự. Khoa thi Hội diễn ra vào mùa xuân năm kế tiếp của khoa [[thi Hương]], tức các năm Sửu, Thìn, Mùi, Tuất, do [[bộ Lễ]] tiến hành, nên còn gọi là "lễ vi", "xuân vi". Kỳ thi này cũng diễn ra qua 3 lần (tam trường), mỗi lần 3 ngày. Người đỗ đầu cũng gọi là hộiHội nguyên.
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh