Khác biệt giữa các bản “Bình Gia”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày 21 tháng 11 năm 2019, sáp nhập xã Tô Hiệu và 2 thôn: Tòng Chu 1, Tòng Chu 2 thuộc xã Hoàng Văn Thụ vào thị trấn Bình Gia.
 
Huyện Bình Gia có 1 thị trấn và 18 xã như hiện nay.<ref name ="NQ818">http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198500</ref>
 
==Hành chính==