Khác biệt giữa các bản “Liên Hội”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Địa lý==
Xã Liên Hội nằm ở phía bắc huyện Văn Quan, có vị trí địa lý:
*Phía đông giáp xã [[Điềm He]] và xã [[Trấn Ninh, Văn Quan|Trấn Ninh]]
*Phía tây giáp huyện [[Bình Gia]]
*Phía nam giáp xã Điềm He và xã [[Hòa Bình, Văn Quan|Hòa Bình]]
*Phía bắc giáp huyện [[Văn Lãng]] và xã Trấn Ninh.
 
Xã Liên Hội có diện tích 36,72 km<sup>2</sup>, dân số năm 2018 là 3.228 người, mật độ dân số đạt 88 người/km<sup>2</sup>.<ref name ="NQ818"/>
 
==Lịch sử==