Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Sơn Bản Tịch”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Thiền sư Tào Sơn Bản Tịch.jpg|nhỏ|Thiền sư Tào Sơn Bản Tịch]]
{{Thiền sư Trung Quốc}}
'''Tào Sơn Bản Tịch''' (zh. ''cáoshān běnjì'' 曹山本寂, ja. ''sōzan honjaku''), 840-901, là một [[Thiền sư Trung Quốc]], môn đệ đắc pháp của [[Động Sơn Lương Giới]] và cùng với thầy, sư thành lập [[tào Động tông|tông Tào Động]]. Tông Tào Động là một trong hai tông phái Thiền mà ngày nay còn đầy sức sống tại Nhật Bản. Tắc thứ 10 của ''[[Vô môn quan]]'' có nhắc đến Sư. Ngoài ra sử sách còn lưu truyền các giai thoại của sư trong ''[[Phủ Châu Tào Sơn Bản Tịch Thiền sư ngữ lục]]''.
==Cơ duyên==
{{Thiền sư Trung Quốc}}
Sư họ Hoàng, ban đầu chuyên học Nho giáo, Năm 19 tuổi, sư lên núi Linh Thạch xuất gia và thụ giới cụ túc. Sư thường đến Động Sơn nghe Thiền sư Lương Giới giảng pháp. Một ngày kia, trong một cuộc Vấn đáp, Động Sơn nhận ra căn cơ của sư và nhận làm đệ tử. Sư tham thiền với Động Sơn và ngộ yếu chỉ nơi đây.