Khác biệt giữa các bản “ICD-10”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{Chất lượng kém/nguồn|ngày=10|tháng=12|năm=2019|lý do=Dịch máy}}
ICD-10 là phiên bản thứ 10 của [[Phân loại thống kê quốc tế về các bệnh tật và vấn đề sức khỏe liên quan]] (ICD), [[mã hóa y tế]] danh sách của [[Tổ chức Y tế Thế giới]] (WHO). Nó chứa các mã cho các bệnh, dấu hiệu và triệu chứng, phát hiện bất thường, khiếu nại, hoàn cảnh xã hội và các nguyên nhân bên ngoài của thương tích hoặc bệnh tật.<ref Name="WHOICD"/> Làm việc trên ICD-10 bắt đầu vào năm 1983,<ref>{{Cite web|url=http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246208/1/9789241549165-V1-eng.pdf|title=ICD-10 Fifth Edition|last=|first=|date=|website=apps.who.int|page=5|archive-url=|archive-date=|access-date=29 October 2018}}</ref> được chứng thực bởi Hội nghị Y tế Thế giới Bốn mươi ba vào năm 1990, và lần đầu tiên được sử dụng bởi các quốc gia thành viên vào năm 1994.<ref name="WHOICD">{{cite web|url=http://www.who.int/classifications/icd/factsheet/en/|title=International Classification of Diseases (ICD) Information Sheet|last=|first=|date=|website=|publisher=|archive-url=|archive-date=|access-date=29 October 2018}}</ref>
 
 
WHO cung cấp thông tin chi tiết về các ICD qua trang web của mình &ndash; bao gồm một trình duyệt trực tuyến ICD-10<ref>{{cite web|url=http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en|title=ICD-10 Version:2016|last=|first=|date=|website=apps.who.int|archive-url=|archive-date=|accessdate=29 October 2018}}</ref> và tài liệu đào tạo của ICD.<ref name="WHOtrain">{{cite web|url=http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10training/|title=ICD-10 Training Tool|website=apps.who.int|accessdate=23 May 2017}}</ref> Đào tạo trực tuyến bao gồm một diễn đàn hỗ trợ,<ref>{{cite web|url=http://sites.google.com/site/icd10onlinetraining|title=ICD-10-online-training|website=sites.google.com|accessdate=23 May 2017}}</ref> một công cụ tự học<ref name="WHOtrain" /> và hướng dẫn sử dụng.<ref>{{cite web |url=http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10training/ICD-10_Resources/User_Guide.pdf |title= ICD-10 User Guide |accessdate=20 November 2018}}</ref>
 
==Chú thích==