Khác biệt giữa các bản “Thắng (thị trấn)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kinh giây = 55
| diện tích = 11,35 km²
| dân số = 18.833 người <ref name="thuvienphapluat.vn"> [https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-813-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-bac-giang-178935-d1.html#noidung chínhNghị quyết 813/NQ-UBTVQH14 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Giang]</ref>
| dân số = 18.833
| thời điểm dân số = 21/11/2019
| mật độ dân số = 1.659