Khác biệt giữa các bản “Tây Yên Tử”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kinh độ = 106.7647
| diện tích = 82,06 km<sup>2</sup><ref name ="NQ813">http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198505</ref>
| dân số = 5.959 người<ref name="thuvienphapluat.vn"> [https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-813-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-bac-giang-178935-d1.html#noidung chínhNghị quyết 813/NQ-UBTVQH14 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Giang]</ref>
| dân số = 5.959 người
| thời điểm dân số = 201821/11/2019
| mật độ dân số = 73 người/km<sup>2</sup>
| vùng = [[Đông Bắc Bộ]]