Khác biệt giữa các bản “Hòa Đông, Vĩnh Châu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
'''Hòa Đông''' là một [[Xã (Việt Nam)|xã]] thuộc [[thị xã (Việt Nam)|thị xã]] [[Vĩnh Châu]], [[Tỉnh (Việt Nam)|tỉnh]] [[Sóc Trăng]], [[Việt Nam]].
 
==Lịch sử==
Quyết định 19/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính thể hiện trên bản đồ - Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Sóc Trăng năm 2006 chỉ rõ:
*Diện tích: 45,87 km²
*Dân số: 8.365 người
 
Ngày 25/8/2011, Chính phủ ra nghị quyết 90/NQ-CP thành lập thị xã Vĩnh Châu. Theo đó, xã Hòa Đông được chuyển nguyên trạng từ huyện [[Vĩnh Châu]].
 
==Địa lý==