Khác biệt giữa các bản “Hòa Đông, Vĩnh Châu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| trụ sở UBND = Ấp No Tom
| chủ tịch HĐND = Trần Kim Khánh
| chủ tịch UBND = Mã Chí Thọ
| bí thư đảng ủy = Trần Kim Khánh
| mã hành chính = 31786<ref name=MS/>