Khác biệt giữa các bản “Vĩnh Tân, Vĩnh Châu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| thành lập =
| trụ sở UBND = Ấp Trà Vôn A
| chủ tịch HĐND =
| chủ tịch UBND =
| bí thư đảng ủy =
| mã hành chính =
| mã bưu chính =