Khác biệt giữa các bản “Vĩnh Tân, Vĩnh Châu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
*Diện tích: 52,74 km²
*Dân số: 12.900 người
*Mật độ dân số: 245 người/km².
 
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}