Khác biệt giữa các bản “Vĩnh Tân, Vĩnh Châu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| trụ sở UBND = Ấp Trà Vôn A
| chủ tịch HĐND = Trần Hùng Anh
| chủ tịch UBND = Trần Văn Tảng
| bí thư đảng ủy = Trần Hùng Anh
| mã hành chính =