Khác biệt giữa các bản “Hội chứng Arts”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
| image = X-linked recessive.svg
| alt =
| caption = Điều kiện này được kế thừa theo cách lặn liên kết X (''unaffected'': không ảnh hưởng, ''carrier'': vận chuyển, ''affected'': ảnh hưởng, ''X-linked recessive inheritance'': Di truyền lặn liên kết X)
| pronounce =
| field =