Khác biệt giữa các bản “Lịch sử toán học”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
== Toán học Ấn Độ cổ đại (khoảng 1500 TCN-200 CN) ==
{{Chính|Toán học Ấn Độ}}
Toán học VedicVệ Đà bắt đầu vào đầu thời kì Đồ Sắt, với ''[[Shatapatha Brahmana]]'' (khoảng thế kỉ 9 TCN), trong đó có xấp xỉ số [[pi|π]] chính xác tới 2 chữ số thập phân<ref>[http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Projects/Pearce/Chapters/Ch4_1.html Indian Mathematics: Redressing the balance - 4: Mathematics in the service of religion: I. Vedas and Vedangas] Ian G Pearce</ref> và [[Sulba Sutras]] (khoảng 800-500 TCN) là các văn bản [[hình học]] sử dụng [[số vô tỉ]], [[số nguyên tố]], [[luật ba]], và [[căn bậc ba]]; tính [[căn bậc hai]] của 2 tới năm chữ số thập phân; đưa ra phương pháp [[cầu phương hình tròn]], giải [[phương trình tuyến tính]] và [[phương trình bậc hai]]; phát triển [[bộ ba số Pythagore|bộ ba Pythagore]] theo phương pháp đại số, phát biểu và nêu chứng minh cho [[Định lý Pytago|Định lý Pythagore]].
 
{{Unicode|[[Pāṇini]]}} (khoảng thế kỉ 5 TCN) đã lập công thức cho [[ngữ pháp tiếng Phạn|ngữ pháp]] của [[tiếng Phạn]]. Ký hiệu của ông tương tự với ký hiệu toán học, và sử dụng các ngôn luật, các [[phép biến đổi]], [[đệ quy]] với độ phức tạp đến mức ngữ pháp của ông có sức mạnh [[tính toán]] ngang với [[máy Turing]]. Công trình của Panini cũng đi trước cả lý thuyết hiện đại [[ngữ pháp hình thức]] (''formal grammar'') (có vai trò quan trọng trong điện toán), trong khi [[dạng Panini-Backus]] được sử dụng bởi những [[ngôn ngữ lập trình]] hiện đại nhất lại rất giống với luật ngữ pháp của Panini. [[Pingala]] (khoảng thế kỉ thứ 3 đến thứ nhất TCN) trong bản luận thuyết của mình về [[thi pháp]] đã sử dụng một phương pháp ứng với [[hệ nhị phân]]. Thảo luận của ông về [[tổ hợp (toán học)|tổ hợp]] của các [[phách]], tương ứng với [[định lý nhị thức]]. Công trình của Pingala cũng chứa các ý tưởng cơ bản của các [[dãy Fibonacci|số Fibonacci]] (được gọi là ''mātrāmeru''). Văn bản [[Brāhmī]] được phát triển ít nhất từ thời [[triều Maurya]] vào [[thế kỉ 4 TCN]], với những bằng chứng khảo cổ học cho thấy nó xuất hiện vào khoảng [[600 TCN]]. [[Chữ số Brahmi]] ở vào khoảng thế kỉ 3 TCN.