Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Bệnh Parkinson”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
 
Ngoài lề tí: thành viên {{u|AlleinStein}} tức '''''majjhimā paṭipadā''''' [[Thảo luận Thành viên:AlleinStein|<sup>'''''Diskussion'''''</sup>]] trước khi nói '''những người khác''' là ''thích gây sự lại thị phi'' thì hãy xem lại chính bản thân mình trước đi đã, để ''sửa đổi'' [[WP:GTY|thiện ý]] và hỏi thành viên {{u|AlleinStein}} là :"''Xin cho hỏi để bảng sức khỏe sai chỗ nào?''", {{u|AlleinStein}} thấy như vậy có đủ lịch sự và tôn trọng bạn hay chưa? hay những "''Rảnh lắm sao? sau lại đẻ thêm mỗi lãnh vực lại có 1 bản mẫu disclaimer nội dung, cũng với lý luận có gì sai, thì có mà loạn''", "''đừng như con trâu điên cứ húc bừa. Thích thì cấm đi, rất cảm ơn luôn.!''" trong mục Lịch sử sửa đổi thì có văn hóa và thiện chí hơn ạ? Lengkeng91 13:20, ngày 29 tháng 10 năm 2019 (UTC)
:Tôi nghĩ những bài viết chứa đựng thông tin về y học nên có để bản mẫu {{sức khỏe}}. <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 07:18, ngày 13 tháng 12 năm 2019 (UTC)