Khác biệt giữa các bản “Don Quijote”

{{thể loại Commons|Don Quixote}}
*Mục từ "Don Quixote de la Mancha" của Khương Việt Hà trên ''101 vẻ đẹp văn chương Việt Nam và thế giới'' (Vũ Tuấn Anh chủ biên), Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, Hà Nội 2006.
* {{Britannica|168907|Don Quixote (novel by Cervantes)}}
{{Miguel de Cervantes}}
{{Don Quijote}}