Khác biệt giữa các bản “Hệ ghi số Ấn Độ-Ả Rập”

Trang mới: “{{Các hệ ghi số}} '''Hệ ghi số Ấn Độ-Ả Rập'''<ref name="booksmith">Audun Holme, [https://books.google.com/books?id=zXwQGo8jyHUC&pg=P…”
(Trang mới: “{{Các hệ ghi số}} '''Hệ ghi số Ấn Độ-Ả Rập'''<ref name="booksmith">Audun Holme, [https://books.google.com/books?id=zXwQGo8jyHUC&pg=P…”)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)