Khác biệt giữa các bản “Hồ Chí Minh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
Năm [[1924]], tại thành phố [[Moskva]], Nguyễn Ái Quốc viết và nộp cho tổ chức [[Đệ Tam Quốc tế]] một bản Báo cáo về tình hình Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Nhận thấy phong trào [[đấu tranh giai cấp]] tại [[Việt Nam]] có sự khác biệt với phong trào [[đấu tranh giai cấp]] bên [[Thế giới phương Tây|Tây phương]] đương thời, ông có nhận xét về các tầng lớp địa chủ, tăng lữ,... của Việt Nam như sau:
{{cquote|
''Những địa chủ ở đây chỉ là những tên lùn tịt bên cạnh những người trùng tên với họ ở [[châu Âu]] và [[châu Mỹ]] (…). Không có vốn liếng gì lớn…, đời sống của địa chủ cũng chẳng có gì là xa hoa", "[[An Nam]] chưa bao giờ có tăng lữ…"''|||Nguyễn Ái Quốc<ref name="mqt"/>
}}
Ông cho rằng:<ref name="mqt"/>
}}
 
Tư tưởng này của ông không có gì mâu thuẫn với ''Luận cương về các vấn đề dân tộc thuộc địa'' của Lênin[[Lenin]], khi lấy [[chủ nghĩa dân tộc]] để đi đến [[chủ nghĩa cộng sản]] (đại đồng). Tuy nhiên, một số người [[châu Âu]] trong [[Đệ Tam Quốc tế|Quốc tế Cộng sản]] không quan tâm tới quan điểm này của Nguyễn Ái Quốc, họ cho rằng ông quá chú trọng đến vấn đề dân tộc mà coi nhẹ phong trào cách mạng chung trên thế giới.
 
====Thời kỳ ở Trung Quốc (1924–1927)====