Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Dự án/Y học”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
<div style="position: absolute; bottom: 7em; right: 5px; width: 35%;">
<div style="position: absolute; bottom: -20px; right: 46px;>
[[Image:F_icon.svg|35px|link=https://www.facebook.com/groups/2419307944844977/]]
[[File:Twitter icon.png|35px|link=https://twitter.com]]
</div>