Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Vdongold/1”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
<div style="align: left; padding: 1em; border: solid 0.5px #A8E36B; background-color: #F6F6F6; -moz-border-radius: 25px 25px 25px 25px; -webkit-border-radius: 0 0 25px 25px; border-radius: 25px 25px 25px 25px;">
<!--GALLERY-->
<gallery>
 
</gallery>
<center>