Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Vdongold/1”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{DISPLAYTITLE:<span style="font-family: Forte ; font-weight:kusiv; color:#000000; 0.2em 0.2em 0.2em; letter-spacing: 1px; padding: 1px 3px;"> <i>'''Thành viên:<span style="color:#000000;">Vdongold</span>'''</i></span>}}
<div style="align: left; padding: 1em; border: solid 0.5px #A8E36B; background-color: #F6F6F6; -moz-border-radius: 25px 25px 25px 25px; -webkit-border-radius: 0 0 25px 25px; border-radius: 25px 25px 25px 25px;">
<!--GALLERY-->
<gallery>
</gallery>
<center>
{{Cquote|Bác sĩ đã dùng các loại thuốc an thần như một phương án giúp các bệnh nhân chôn dấu sự thất vọng về cuộc sống, trong khi đó đúng ra nhiệm vụ của bác sĩ là dẫn dắt bệnh nhân trưởng thành và phát triển qua những nỗi bất hạnh trong đời.}}
<br/>
 
</center>