Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Dự án/Y học/Resources”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
|{{Clickable button 2|class=mw-ui-progressive|Wikipedia:Xác định nguồn đáng tin cậy (y học)|WP:MEDRS}}||    ||{{Clickable button 2|class=mw-ui-progressive|Wikipedia:Hướng dẫn sử dụng/Bài viết liên quan đến y học|WP:MEDMOS}}
|-
| '''ReliableNguồn Sourcesđáng tin cậy'''||    ||'''Hướng dẫn sử dụng'''
|-
|{{Clickable button 2|class=mw-ui-progressive|Wikipedia:Xung đột lợi ích (y học)|WP:MEDCOI}}||    ||{{Clickable button 2|class=mw-ui-progressive|Wikipedia:Dự án/Y học/Cách chỉnh sửa|WP:MEDHOW}}