Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Dự án/Y học/Resources”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
:''Hướng dẫn của chúng tôi bổ sung [[Wikipedia:Quy định và hướng dẫn]] và hết sức cẩn thận để giải thích lý do tại sao chúng có liên quan.''
<center>{{Clickable button 2|Wikipedia:Dự án/Y học/Resources|More resources|class=mw-ui-progressive}}</center></br>
==Thư viện Wikipedia==
<div style="width:305px;height:300px;position:relative;top:-20px;float:right;border:1px;text-align:center;overflow:hidden;">
</br>
[[File:Wikipedia Medical Library owl.svg|150px|center|link=Wikipedia:Thư viện Wikipedia]]
</div>
<span style = "color: #936c29; font-size: 200%; line-height: 1; font-family: Copperplate, 'Copperplate Gothic Light', serif; font-weight: bold;">
Thư viện y khoa Wikipedia</span></br>
Thư viện Wikipedia giúp các biên tập viên truy cập các nguồn tài liệu đáng tin cậy để cải thiện chất lượng Wikipedia.</br>''Sẽ sóm có nguồn tài liệu chuyên ngành cho các biên tập viên y tế''
 
*'''Cần giúp đỡ tìm nguồn??''': '''[[:en:Help:Find sources|Help:Find sources]]'''
*'''Cần giúp đỡ trong việc tìm kiếm thư viện địa phương của bạn?''': '''[[:en:Wikipedia:Find your library|Find your library]]'''
*'''Tìm thấy một nguồn mà bạn không thể truy cập?''' ''Kiểm tra'': '''[[:en:Wikipedia:Resource Exchange|Resource Exchange]]'''<br>&emsp;&emsp;''Hoặc thử [[:en:Interlibrary loan|mượn liên thư viện]]''
<center>
</br>
{{Clickablebutton2|Wikipedia:The Wikipedia Library|Thư viện|class=mw-ui-progressive}}</center>
<div style="position:relative;top:-20px;">
 
{{TOC_limit}}{{clear}}