Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Dự án/Y học/Công cụ”

Trang mới: “<div style="width:20%;float:left;height:75px;"> </div> <div style="margin: 0 1px;width:39%;float:left;height:75px;font-size:1.5em;text-align:center;text-color:whi…”
(Trang mới: “<div style="width:20%;float:left;height:75px;"> </div> <div style="margin: 0 1px;width:39%;float:left;height:75px;font-size:1.5em;text-align:center;text-color:whi…”)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)