Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Dự án/Y học/Resources”

Thay cả nội dung bằng “{{Colored box | title = Selection | icon = Circle-icons-star.svg | link = No | title-color-background = #D33F50 | Content = Wikipedia:Dự_án/Y_h…”
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Thay cả nội dung bằng “{{Colored box | title = Selection | icon = Circle-icons-star.svg | link = No | title-color-background = #D33F50 | Content = Wikipedia:Dự_án/Y_h…”)
Thẻ: Thay thế nội dung trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Colored box
<span style = "color: #8b0000; font-size: 200%; line-height: 1; font-family: Copperplate, 'Copperplate Gothic Light', serif; font-weight: bold;">
| title = Selection
Quy định và hướng dẫn </span>[[File:New medical editor.ogv|right|thumb|300px|Một video giới thiệu về cách chỉnh sửa y học trên Wikipedia.]]
| icon = Circle-icons-star.svg
* Wikipedia là bộ bách khoa toàn thư có một phong cách rất đặc biệt nên bạn cần dành một chút thời gian để làm quen.
| link = No
* Điều quan trọng chúng tôi sử dụng những nguồn đáng tin cậy nhất có thể. Ngoài những bài viết khoa học, chúng tôi ưu tiên nguồn thứ cấp hơn là nguồn chính. Chúng tôi muốn trích dẫn một bài viết đã được thẩm định hơn là một thử nghiệm ban đầu.
| title-color-background = #D33F50
* Để giúp bạn bắt đầu và giải thích lý do tại sao điều này quan trọng, chúng tôi có một số chỉ dẫn sau:
| Content = Wikipedia:Dự_án/Y_học/Resources/1
::::{| class="prettytable" style="width:auto; text-align:center;align:center;"
| link-color = #bfdfff
|{{Clickable button 2|class=mw-ui-progressive|Wikipedia:Xác định nguồn đáng tin cậy (y học)|WP:MEDRS}}||&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;||{{Clickable button 2|class=mw-ui-progressive|Wikipedia:Hướng dẫn sử dụng/Bài viết liên quan đến y học|WP:MEDMOS}}
|}}
|-
| '''Nguồn đáng tin cậy'''||&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;||'''Hướng dẫn sử dụng'''
|-
|{{Clickable button 2|class=mw-ui-progressive|Wikipedia:Xung đột lợi ích (y học)|WP:MEDCOI}}||&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;||{{Clickable button 2|class=mw-ui-progressive|Wikipedia:Dự án/Y học/Cách chỉnh sửa|WP:MEDHOW}}
|-
|'''Xung đột lợi ích'''||&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;||'''Cách chỉnh sửa'''
|}
:''Hướng dẫn của chúng tôi bổ sung [[Wikipedia:Quy định và hướng dẫn]] và hết sức cẩn thận để giải thích lý do tại sao chúng có liên quan.''
<center>{{Clickable button 2|Wikipedia:Dự án/Y học/Resources|Nhiều nguồn tài liệu hơn|class=mw-ui-progressive}}</center></br>
==Thư viện Wikipedia==
<div style="width:305px;height:300px;position:relative;top:-20px;float:right;border:1px;text-align:center;overflow:hidden;">
</br>
[[File:Wikipedia Medical Library owl.svg|150px|center|link=Wikipedia:Thư viện Wikipedia]]
</div>
<span style = "color: #936c29; font-size: 200%; line-height: 1; font-family: Copperplate, 'Copperplate Gothic Light', serif; font-weight: bold;">
Thư viện y khoa Wikipedia</span></br>
Thư viện Wikipedia giúp các biên tập viên truy cập các nguồn tài liệu đáng tin cậy để cải thiện chất lượng Wikipedia.</br>''Sẽ sóm có nguồn tài liệu chuyên ngành cho các biên tập viên y tế''
 
*'''Cần giúp đỡ tìm nguồn??''': '''[[:en:Help:Find sources|Help:Find sources]]'''
*'''Cần giúp đỡ trong việc tìm kiếm thư viện địa phương của bạn?''': '''[[:en:Wikipedia:Find your library|Find your library]]'''
*'''Tìm thấy một nguồn mà bạn không thể truy cập?''' ''Kiểm tra'': '''[[:en:Wikipedia:Resource Exchange|Resource Exchange]]'''<br>&emsp;&emsp;''Hoặc thử [[:en:Interlibrary loan|mượn liên thư viện]]''
<center>
</br>
{{Clickable button 2|Wikipedia:The Wikipedia Library|Thư viện|class=mw-ui-progressive}}</center>
<div style="position:relative;top:-20px;">
== Công cụ ==
<noinclude>EDIT: [[Wikipedia:Dự án/Y học/Công cụ]]</noinclude>
{{Wikipedia:Dự án/Y học/Công cụ}}
<noinclude>
</div>
__NOTOC__
<div style="position:relative;top:-50px;>
 
== Bài viết yêu cầu ==
{{anchor|Bài viết yêu cầu}}
{{Wikipedia:Dự án/Y học/Bài viết yêu cầu}}
 
<div style="clear:both;"></div>
 
== Thay đổi gần đây ==
{{Wikipedia:Dự án/Y học/Thay đổi gần đây}}
 
<div style="clear:both;"></div>
 
== Nhiệm vụ ==
{{Wikipedia:Dự án/Y học/Nhiệm vụ}}
 
<div style="clear:both;"></div>
 
== Yêu cầu ==
{{Wikipedia:Dự án/Y học/Yêu cầu}}
<div style="clear:both;"></div>
'''[[Wikipedia:Bài viết thỉnh cầu/Y học|Bài viết yêu cầu]]'''
 
== Bản mẫu ==
{{Wikipedia:Dự án/Y học/Bản mẫu}}
<div style="clear:both;"></div>
== Nhiều hơn ==
:''Sẽ sớm có…''
 
 
 
 
 
<!-- End of the page - LEAVE THIS PART -->
<!-- -->
<!-- -->
<!-- -->
<!-- End of the page - LEAVE THIS PART -->
</div>
<div style="clear:both;"></div>
</noinclude>
<noinclude>
Trang này phác thảo các nguồn tài liệu hữu ích bên ngoài để viết các bài viết liên quan đến y học.
 
Để biết bản hướng dẫn một trang về cách chỉnh sửa nội dung trên Wikipedia, hãy xem:[[Wikipedia:Dự án/Y học/Cách chỉnh sửa|WP:MED/Cách chỉnh sửa]]
 
{{clear right}}
{{TOC_limit}}{{clear}}