Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Dự án/Y học/Resources”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
==Thư viện Wikipedia==
{{khối trang chính
|logo=Preferences-desktop-locale-2.svg
|tiêu đề=Wikipedia ngôn ngữ khác
|nội dung=
<div style="width:305px;height:300px;position:relative;top:-20px;float:right;border:1px;text-align:center;overflow:hidden;">
</br>
{{Clickable button 2|Wikipedia:The Wikipedia Library|Thư viện|class=mw-ui-progressive}}</center>
<div style="position:relative;top:-20px;">
 
|màu=C7EC9F
|lớp=
}}
== Công cụ ==
<noinclude>EDIT: [[Wikipedia:Dự án/Y học/Công cụ]]</noinclude>