Khác biệt giữa các bản “Formosa thuộc Hà Lan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Một trong những chính sách trụ cột của thực dân Hà Lan là chuyển đổi những người dân nguyên trú thành các [[Kitô hữu|Ki-tô hữu]]. Từ sự mô tả của các nhà truyền giáo đầu tiên, tôn giáo bản địa là [[thuyết vật linh]] trong tự nhiên, trong một trường hợp nó được gọi là ''Inibs''.
 
Người Nam Đảo cũng tiến hành nhiều hoạt động khác nhau mà người Hà Lan cho là tội lỗi hoặc ít nhất là thiếu văn minh, bao gồm cả việc phá thaothai bắt buộc bằng việc xoa bóp,<ref name=Shepherd95>[[#Shepherd1995|Shepherd]] 1995.</ref> việc không chung thủy trong hôn nhân là điều thường thấy,<ref name=Shepherd95/> không chuẩn bị cho ngày Sabbath của Ki-tô giáo và thường trần truồng.
 
==Giáo dục==