Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Tháng viết bài khoa học 12-2019”

Trang mới: “== Chấm điểm cuộc thi == Sao vẫn chưa thấy chấm điểm cho cuộc thi nhỉ? Phải chăng có vấn đề gì đó? ~~~~”
(Trang mới: “== Chấm điểm cuộc thi == Sao vẫn chưa thấy chấm điểm cho cuộc thi nhỉ? Phải chăng có vấn đề gì đó? ~~~~”)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)