Khác biệt giữa các bản “Lịch sử toán học”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Toán học [[Ai Cập cổ đại]] được đánh dấu bởi nhân vật truyền thuyết [[Thoth]], người được coi là đã đặt ra [[mẫu tự Ai Cập]], hệ thống [[chữ số]], toán học và [[thiên văn học]], là vị thần của [[thời gian]].
 
Từ [[thời kì Hy Lạp hóa]], [[tiếng Hy Lạp]] đã thay thế tiếng Ai Cập trong ngôn ngữ viết của các nhà học giả [[Ai Cập]], và từ thời điểm này, toán học Ai Cập hợp nhất với toán học Hy Lạp và Babylon để phát triển toán học Hy Lạp. Nghiên cứu toán học ở Ai Cập sau đó được tiếp tục dưới [[Đế chế Arab]] như là một phần của [[toán học Hồi giáo Trung Cổ]], khi [[tiếng Ả Rập]] trở thành ngôn ngữ viết của các nhà học giả Ai Cập.
 
Văn tự toán học cổ nhất tìm được cho tới nay là [[giấy cói Moskva]], một văn tự bằng giấy cói của [[Vương quốc giữa Ai Cập]] vào khoảng 2000—1800 mà ngày nay ta gọi là "bài toán chữ", rõ ràng là chỉ để giải trí. Một bài toán được coi là quan trọng ở mức nói riêng bởi nó đưa ra phương pháp tìm thể tích của một [[hình cụt]]: "Nếu bạn biết: một hình chóp cụt có chiều cao 6, diện tích đáy lớn 4, diện tích đáy nhỏ 2. Bạn sẽ bình phương số 4 này, được 16. Bạn sẽ nhân đôi 4, được 8. Bạn sẽ bình phương 2, được 4. Bạn sẽ cộng 16, 8, và 4 được 28. Bạn sẽ lấy một phần ba của 6, được 2. Bạn nhân 28 với 2 được 56. Và 56 là số bạn cần tìm."