Khác biệt giữa các bản “Trường phái Kerala”

Trang mới: “{{Infobox school | name = Trường phái Kerala về Thiên văn học và Toán học | image = | alt…”
(Trang mới: “{{Infobox school | name = Trường phái Kerala về Thiên văn học và Toán học | image = | alt…”)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)