Khác biệt giữa các bản “Muối (hóa học)”

không có tóm lược sửa đổi
3. Axit (mới) có thể mạnh hơn Axit cũ nếu muối (mới) là: CuS, HgS, Ag<sub>2</sub>S, PbS.
::VD: BaCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> -> BaSO<sub>4</sub> ↓ + 2HCl
::CaCO<sub>3</sub> + 2HCl -> CaCl<sub>2</sub> + CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O [H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>] -> CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O (tham khảo ở bài [[axit]])]
:
*<u>'''Muối tác dụng với dung dịch bazơ: Muối khi tác dụng với bazơ sẽ cho ra muối mới và bazơ mới'''</u>