Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đổi hướng”

Vì trật lỗi trật tự gây lỗi trên một số bài nên tạm lùi để chờ hướng sửa lỗi
Không có tóm lược sửa đổi
(Vì trật lỗi trật tự gây lỗi trên một số bài nên tạm lùi để chờ hướng sửa lỗi)
<div class="dablink">Mục từ "{{#ifexist: {{{1|}}} | {{{1}}} | [[{{{1}}}]][[Thể loại:Bài cần trang đổi hướng|{{PAGENAME}}]] }}" dẫn đến bài này. Xin đọc về {{{3|các nghĩa khác}}} tại bài [[:{{#if: {{{2|}}} | {{{2}}} | {{{1}}} (định hướng) }}]].</div>{{#ifexist:
{{Hatnote|<!--
{{#if: {{{2|}}} | {{{2}}} | {{{1}}} (định hướng) }} ||
-->Mục từ "{{{1}}}" đổi hướng đến đây. Để đọc về {{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|các nghĩa khác}}, xem {{#if:{{{3|}}}|[[:{{{3}}}]]{{#ifeq:{{{4|}}}|and|&#32;và {{#if:{{{5|}}}|[[:{{{5}}}]]|[[{{{1}}} (định hướng)]]}}}}|[[{{{1}}} (định hướng)]]}}.<!--
[[Thể loại:Bài cần trang định hướng|{{PAGENAME}}]]
-->{{#if:{{{2|}}}|{{#if:{{{4|}}}|<!--
}}<noinclude>
-->{{#ifeq:{{{4|}}}|and||<!-- "and" is a special word, don't output "For and, ..."
-->&#32;&#32;Về {{#ifeq:{{{4}}}|1|các nghĩa khác|{{{4}}}}}, xem {{#if:{{{5|}}}|[[:{{{5}}}]]{{#ifeq:{{{6|}}}|and|&#32;và {{#if:{{{7|}}}|[[:{{{7}}}]]|[[{{{4}}} (định hướng)]]}}}}|[[{{{4}}} (định hướng)]]}}.}}<!--
-->{{#if:{{{6|}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{6|}}}|and||<!--
-->&#32;&#32;Về {{#ifeq:{{{6}}}|1|các nghĩa khác|{{{6}}}}}, xem {{#if:{{{7|}}}|[[:{{{7}}}]]{{#ifeq:{{{8|}}}|and|&#32;and {{#if:{{{9|}}}|[[:{{{9}}}]]|[[{{{6}}} (định hướng)]]}}}}|[[{{{6}}} (định hướng)]]}}.}}<!--
-->{{#if:{{{8|}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{8|}}}|and||<!--
-->&#32;&#32;Về {{#ifeq:{{{8}}}|1|các nghĩa khác|{{{8}}}}}, xem {{#if:{{{9|}}}|[[:{{{9}}}]]|[[{{{8}}} (định hướng)]]}}.}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}}}}}{{#switch:{{{1<noinclude>|REDIRECT</noinclude>}}}|REDIRECT|REDIRECT1|REDIRECT2|REDIRECT3|TERM = | #default = {{#ifexist:{{{1}}}||{{main other|[[Thể loại:Bài cần trang định hướng]]}}}}}}<noinclude>
{{Tài liệu}}
[[Thể loại:Bài cần trang đổi hướng|*]]