Linux 9x

Tham gia ngày 24 tháng 1 năm 2010
Tẩy trống trang
Không có tóm lược sửa đổi
(Tẩy trống trang)
Thẻ: Tẩy trống trang
{| style="margin: 0px auto;"
|- style="background-color: #888; color: #FA0;"
! style="border: 1px solid #0FF;"| <center>Wikipedia</center>
! style="border: 1px solid #0FF;"| <center>Cá nhân & Sở thích</center>
|-
| {{Thành viên:Sky 269/Bản mẫu/Scroll box
|width=267px
|height=500px
|{{User Wiki age|day=24|month=01|year=2010}}
{{SUL Box|vi}}
{{User contrib|400}}
{{User contrib CentralAuth|600}}
{{Thành viên Bạn có biết|10|Thảo_luận_Thành_viên:Linux_9x#BCB}}
{{Thành viên Wikipedia/Người tự đánh dấu tuần tra}}
{{Thành viên:Linux 9x/Template/Thể loại:Thành viên sử dụng Cốc Cốc}}
{{Thành viên:Vinhtantran/Template/biên dịch viên}}
}}
 
| {{Thành viên:Sky 269/Bản mẫu/Scroll box
|width=267px
|height=500px
|{{Thành viên này là Người Việt Nam}}
{{Thành viên người Thanh Hóa}}
{{Thành viên này là Nam giới}}
{{User current age|day=6|month=5|year=1990}}
{{9X}}
{{User time zone|UTC+7|alarm}}
{{Thành viên sử dụng mạng Viettel}}
{{user vi}}
{{user en-2}}}}
|}