Khác biệt giữa các bản “ICD-10”

AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:02.9602160 using AWB
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:02.9602160 using AWB)
'''ICD-10''' là phiên bản thứ 10 của [[Phân loại thống kê quốc tế về các bệnh tật và vấn đề sức khỏe liên quan]] (ICD), [[mã hóa y tế]] danh sách của [[Tổ chức Y tế Thế giới]] (WHO). Nó chứa các mã cho các bệnh, dấu hiệu và triệu chứng, phát hiện bất thường, khiếu nại, hoàn cảnh xã hội và các nguyên nhân bên ngoài của thương tích hoặc bệnh tật.<ref Name="WHOICD"/> Làm việc trên ICD-10 bắt đầu vào năm 1983,<ref>{{Citechú thích web|url=http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246208/1/9789241549165-V1-eng.pdf|title=ICD-10 Fifth Edition|last=|first=|date=|website=apps.who.int|page=5|archive-url=|archive-date=|access-dateaccessdate =ngày 29 Octobertháng 10 năm 2018}}</ref> được chứng thực bởi Hội nghị Y tế Thế giới Bốn mươi ba vào năm 1990, và lần đầu tiên được sử dụng bởi các quốc gia thành viên vào năm 1994.<ref name="WHOICD">{{citechú thích web|url=http://www.who.int/classifications/icd/factsheet/en/|title=International Classification of Diseases (ICD) Information Sheet|last=|first=|date=|website=|publisher=|archive-url=|archive-date=|access-dateaccessdate =ngày 29 Octobertháng 10 năm 2018}}</ref>
 
Trong khi WHO quản lý và xuất bản phiên bản cơ sở của ICD, một số quốc gia thành viên đã sửa đổi nó để phù hợp hơn với nhu cầu của họ. Trong phân loại cơ sở, bộ mã cho phép hơn 14.000 mã khác nhau<ref name=":0">{{Citechú thích web|url=http://www.who.int/classifications/help/icdfaq/en/|title=FAQ on ICD|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|access-dateaccessdate =ngày 29 Octobertháng 10 năm 2018}}</ref> và cho phép theo dõi nhiều cái mới [[chẩn đoán]] so với trước [[Phân loại thống kê quốc tế về các bệnh tật và vấn đề sức khỏe liên quan#ICD-9|ICD-9]]. Thông qua việc sử dụng các phân loại phụ tùy chọn, ICD-10 cho phép đặc hiệu về nguyên nhân, biểu hiện, vị trí, mức độ nghiêm trọng và loại chấn thương hoặc bệnh.<ref>{{citechú thích web|url=http://www.who.int/classifications/icd/ICD-10_2nd_ed_volume2.pdf|title=ICD-10 Second Edition Volume 2 – World Health Organization, p15|website=Who.int|accessdate=ngày 23 Maytháng 5 năm 2017}}</ref> Các phiên bản phù hợp có thể khác nhau theo một số cách và một số phiên bản quốc gia đã mở rộng bộ mã hơn nữa; với một số đi xa để thêm [[mã thủ tục]]. ICD-10-CM, ví dụ, có hơn 70.000 mã.<ref name=":1">{{citechú thích web|title=The switch from ICD-9 to ICD-10: When and why|url=https://icd.codes/articles/icd9-to-icd10-explained|website=icd.codes|accessdate=ngày 19 Januarytháng 1 năm 2018|language=en}}</ref>
 
WHO cung cấp thông tin chi tiết về các ICD qua trang web của mình &ndash; bao gồm một trình duyệt trực tuyến ICD-10<ref>{{citechú thích web|url=http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en|title=ICD-10 Version:2016|last=|first=|date=|website=apps.who.int|archive-url=|archive-date=|accessdate=ngày 29 Octobertháng 10 năm 2018}}</ref> và tài liệu đào tạo của ICD.<ref name="WHOtrain">{{citechú thích web|url=http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10training/|title=ICD-10 Training Tool|website=apps.who.int|accessdate=ngày 23 Maytháng 5 năm 2017}}</ref> Đào tạo trực tuyến bao gồm một diễn đàn hỗ trợ,<ref>{{citechú thích web|url=http://sites.google.com/site/icd10onlinetraining|title=ICD-10-online-training|website=sites.google.com|accessdate=ngày 23 Maytháng 5 năm 2017}}</ref> một công cụ tự học<ref name="WHOtrain" /> và hướng dẫn sử dụng.<ref>{{citechú thích web |url=http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10training/ICD-10_Resources/User_Guide.pdf |title= ICD-10 User Guide |accessdate=ngày 20 Novembertháng 11 năm 2018}}</ref>
 
==Chú thích==
{{tham khảo}}
 
[[Thể loại:Phân loại quốc tế về các bệnh tật]]