Khác biệt giữa các bản “Giuse Nguyễn Năng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|kế nhiệm = Đương nhiệm
 
|chức vụ 2 = Giám mụcquản chínhtông toà Giáo phận Phát Diệm
|giáo tỉnh 2= [[Giáo tỉnh Hà Nội]]
|đô thành 2=
|tổng giáo phận 2=
|giáo phận 2= [[Giáo phận Phát Diệm]]
|hếtbổ nhiệm 2= Ngày 19 tháng 10 năm 2019
|tòa 2= [[Giáo phận Phát Diệm]]
|bổtiền nhiệm 2= Ngày[[Giuse 25Nguyễn tháng 7 năm 2009Chí Linh]]
|tựukế nhiệm 2= Ngày 8 tháng 9 năm 2009Đương nhiệm
|hết nhiệm 2= Ngày 19 tháng 10 năm 2019
|tiền nhiệm 2= [[Giuse Nguyễn Văn Yến]]
|kế nhiệm 2= [[Trống tòa]]
 
|đối kháng =
|các chức khác =