Khác biệt giữa các bản “Viện Sử học (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
| trang chủ =http://viensuhoc.vass.gov.vn
}}
'''Viện Sử học''' ở [[Việt Nam]] (tên [[tiếng Anh]]: ''Institute of History'') là cơ quan nghiên cứuchức nhữngnăng vấnnghiên đềcứu cơ bản, chuyên sâu về [[Lịchnhững sử|khoavấn họcđề lịch sử]]; trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhằm cung cấp [[Luậnnhững cứ|luận cứ khoa học]] cho việc [[hoạch định]] đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững định hướng [[Chủ nghĩa xã hội|xã hội chủ nghĩa]]; tổtham chứcgia tư vấn và [[đào tạo sauphát đạitriển học]]nguồn vềnhân [[Lịchlực sử|khoatrong họclĩnh lịchvực sử]]; tham gia phát triển tiềm lực [[Lịch sử|khoa học lịchcủa sử]]Đảng của cảNhà nước. Được thành lập năm [[1953]], tính từ khi ra đời của tổ chức tiền thân là [[Ban nghiên cứu Văn học - Lịch sử - Địa lý|Ban nghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý]] trực thuộc [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộngdo sảnđồng Việt Nam|Trung ương Đảng]] dochí [[Trường Chinh]] ký ngày [[2 tháng 12]] năm [[1953]]<ref>Viện Sử học, ''Viện Sử học 60 năm xây dựng và phát triển,'' Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2013, trang 15.</ref> (Số 34 QĐ/TW). Năm [[1954]], được đổi tên thành [[Ban nghiên cứu Văn học - Lịch sử - Địa lý|Ban Nghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý]]'','' gọi tắt là ''Ban Nghiên cứu Văn – Sử – Địa''<ref>Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ''Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triển,'' Nhà xuất bản Khoa học xã hội, trang 10.</ref>. Hiện nay, Viện Sử mộthọc trong số các cơ quan nghiên cứu [[khoaSử học]] hàng của cả nước trực thuộc [[Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam|Viện KhoaHàn lâm Khoc học hội Việt Nam]].
 
==Lịch sử hình thành và phát triển==