Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Liên kết ngoài”

Thêm {{pp-protected}} (TW)
n (Đã lùi lại sửa đổi của Công ty Cổ phần Chips (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Q.Khải)
Thẻ: Lùi tất cả
(Thêm {{pp-protected}} (TW))
{{pp-protected|small=yes}}
{{Quy định Wikipedia|WP:LKN}}
Bài viết trên Wikipedia có thể chứa liên kết đến trang Web bên ngoài Wikipedia. Các trang Web bên ngoài đó có thể chứa các nghiên cứu và khảo sát sâu hơn, với tính chính xác và đúng chủ đề; các thông tin không thể được thêm vào bài viết vì các lí do như bản quyền hoặc khối lượng nội dung (như thống kê về vận động viên chuyên nghiệp, danh sách tham gia chương trình TV hoặc phim ảnh, nội dung cuộc phỏng vấn, hoặc sách trực tuyến); hoặc các nội dung có liên quan và có ý nghĩa khác không thích hợp để đưa vào bài viết vì những lí do không liên hệ với tính đáng tin cậy của chúng (như bài tổng quan, phỏng vấn).