Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Xin cấp phép bản quyền”

Thêm {{pp-protected}} (TW)
n (Đã khóa “Wikipedia:Xin cấp phép bản quyền” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))
(Thêm {{pp-protected}} (TW))
{{pp-protected|small=yes}}
{{how-to|WP:COPYREQ|WP:XINBQ}}
{{Bản quyền Wikipedia}}