Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật”

Thêm {{pp-template}} (TW)
(Thêm {{pp-template}} (TW))
{{pp-template|small=yes}}
{{Hướng dẫn Wikipedia|WP:ĐNB|WP:DNB|WP:N}}
{{nutshell|Nếu một chủ đề được các nguồn [[WP:NCNP|thứ cấp]] [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|đáng tin cậy]] và [[WP:Nguồn|độc lập]] với chủ thể đưa tin đáng kể, chủ đề sẽ được coi là thỏa mãn các tiêu chí đưa vào để có một bài viết riêng rẽ.}}