Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Thay thế bản mẫu”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Wikipedia:Thay thế bản mẫu”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
Không có tóm lược sửa đổi
{{for|giải thích kỹ thuật của các hàm thay thế|Trợ giúp:Thay thế bản mẫu}}
{{Hướng dẫn Wikipedia|WP:THE|WP:TSUB|WP:SUBST}}
{{pp|small=yes}}
 
{{pp-move-indef}}
{{Nutshell|'''Thay thế bản mẫu''' là<u>sao chép một lần, vĩnh viễn bất kỳ nội dung nào trên Wikipedia</u>. Nó khác với [[:en:WP:Transclusion|chuyển tải]], mà liên tục cập nhật khi thay đổi nội dung liên kết đến.}}
'''Thay thế bản mẫu''' là một sự sao chép vĩnh viễn, chỉ xảy ra một lần của bất kỳ nội dung bản mẫu nào trên Wikipedia. Nó khác với kỹ thuật [[Wikipedia:Nhúng bản mẫu|nhúng]], là hình thức sẽ thay đổi thường xuyên nếu nội dung mà nó liên kết tới có sự thay đổi.