Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

Thêm {{pp-protected}} (TW)
n (Đã khóa “Wikipedia:Đồng thuận”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))
(Thêm {{pp-protected}} (TW))
{{pp-protected|small=yes}}
{{Quy định Wikipedia|WP:DT}}
{{nutshell|Đồng thuận là mô hình căn bản của Wikipedia dành cho các quyết định khi soạn thảo.