Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Cước chú”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
{{For|hướng dẫn chính thức về nguồn trích dẫn|Wikipedia:Chú thích nguồn gốc}}
{{Wikipedia how to}}
Có một số kỹ thuật trong Wikipedia để làm việc ghi cước chú hay [[Wikipedia:Chú thích nguồn gốc|chú thích nguồn gốc]] dễ dàng hơn.