Khác biệt giữa các bản “Long Tân, Đất Đỏ”

Sửa ngữ pháp
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng iOS
(Sửa ngữ pháp)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng iOS
 
==Nông thôn mới==
Hiện nay, xã Long Tân là xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh